Α.Τυμπανίδης Α.Γεροντίδης Ο.Ε.
Αρχιτεκτονικές Μελέτες
Επικοινωνία Διεύθυνση Εμμανουήλ Ρηγα 16 Ορεστιάδα Τηλέφωνο 25520 81020 Φαξ: 25520 27772 email domusae@otenet.gr
Domus O.E. Τεχνική Κατασκευαστική
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Το σημαντικότερο βήμα για την κατασκευή ενός κτιρίου αποτελεί η αρχιτεκτονική μελέτη η οποία αποβλέπει στην επίλυση προβλημάτων εξυπηρέτησης και έκφρασης των ανθρωπίνων αναγκών στο χώρο.Παρέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία τόσο για την ακριβή τοποθέτηση των κτιρίων στο οικόπεδο όσο και τη θέση και διαστάσεις των στοιχείων του περιβάλλοντος χώρου που είναι απαραίτητα για την λειτουργία του κτιρίου. Έχοντας ως οδηγό το πάθος, την γνώση και τις συνεχείς ενημερώσεις για τους κανονισμούς που ισχύουν ανά περίπτωση, σας παρουσιάζουμε τις ιδέες μας βασιζόμενοι στις προσωπικές σας ανάγκες και τον απόλυτο επαγγελματισμό μας, έτσι ώστε να έχετε το πλέον άρτιο αποτέλεσμα, τόσο από πλευράς σχεδίου όσο και λειτουργικότητας. Αξιοποιώντας κάθε δυνατό χώρο προς όφελος σας, σας παρουσιάζουμε αυτό που ονειρεύεστε.
ΥΨΗΛΗ  ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΩΤΟΤΥΠΙΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΛΟΓΙΚΗ