Α.Τυμπανίδης Α.Γεροντίδης Ο.Ε.
Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
Επικοινωνία Διεύθυνση Εμμανουήλ Ρηγα 16 Ορεστιάδα Τηλέφωνο 25520 81020 Φαξ: 25520 27772 email domusae@otenet.gr
Domus O.E. Τεχνική Κατασκευαστική
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
Έχετε αυθαίρετες κατασκευές; Με τον Ν.4178/2013 δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες με αυθαίρετα κτίσματα, κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις να διατηρήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας ένα και μόνο πρόστιμο, εξασφαλίζοντας ότι το ακίνητο έχει απαλλαγεί από τα πολεοδομικά βάρη για τα επόμενα 30 χρόνια ενώ για διάφορες κατηγορίες αυθαιρεσιών δίνεται η δυνατότητα οριστικής εξαίρεσης από την κατεδάφιση και διατήρηση επ” αόριστο. Στα αυθαίρετα ακίνητα ή στα ακίνητα με αυθαιρεσίες τα οποία δεν θα υπαχθούν, απαγορεύεται στο εξής η μεταβίβαση και η σύσταση οποιουδήποτε εμπράγματου δικαίωματος εν ζωή. Επιπλέον, θα υπόκεινται σε πρόστιμα πολλαπλάσια των προστίμων που προβλέπονται με το νόμο αυτό και θα κρίνονται άμεσα κατεδαφιστέα. μεγάλη εμπειρία σε θέματα πολεοδομικής νομοθεσίας και διαδικασιών και έχοντας διεκπεραιώσει με επιτυχία μεγάλο αριθμό ακινήτων με αυθαίρετους χώρους, αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες ρύθμισης σε αυθαίρετα κτίσματα, για να απαλλαγεί το ακίνητο σας από τα πολεοδομικά βάρη. Υπάγωνται στον N.4178/2013 - κατασκευές που έχουν ανεγερθεί μέχρι τις 28 Ιουλίου 2011 - Οι αιτήσεις για την υπαγωγή γίνονται έως 6-2-2016. Για όσους κάνουν νέα δήλωση αυθαιρέτου: i) Εφάπαξ εξόφληση (έκπτωση 20%) ii) Εξόφληση του 30% (έκπτωση 10%). Οι επόμενες προς εξόφληση δόσεις δύναται να είναι μηνιαίες ή τριμηνιαίες. ii) 50 μηνιαίες δόσεις (ελάχιστο ποσό δόσης 50 ευρώ)
Ελάτε σε εμάς και επωφεληθείτε: Δωρεάν αυτοψία στο ακίνητο σας Δωρεάν υπολογισμός προστίμου και επισήμανση των αυθαιρεσιών σας Προσφορά αμοιβής μηχανικού Διαγραφή προστίμων εάν υπάρχουν χωρίς επιπλέον κόστος Παροχή φυσικού και ηλεκτρονικού φακέλου στον ιδιοκτήτη μετά το πέρας της υπαγωγής